Disclaimer

Algemeen
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Privacy
Voor toegang tot de Glen-Footprints database is een gebruikersaccount vereist. De volgende persoonsgegevens worden door de gebruiker online geregistreerd: naam, telefoonnummer, emailadres en land van herkomst. Genoemde gegevens worden enkel en alleen voor contactdoeleinden gebruikt en niet gedeeld met anderen.

Cookies
Glen-Footprints maakt gebruik van cookies enkel en alleen voor analytische doeleinden.

Content
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Email naar: